Particulier privé onderwijs voor het basis- en voortgezet onderwijs

Elke ouder wil het beste voor zijn/haar kind. U toch ook?
Natuurlijk, het moet wel betaalbaar zijn. Daarom, als u toch al op zoek bent naar particulier onderwijs, Interteach! U wilt nl. het beste voor uw kind en prijs is daarbij van minder groot belang. Anders had u sowieso niet naar particulier onderwijs gezocht. Interteach biedt uw kind het volledige traject 1 op 1 voor zowel basisonderwijs (groepen 3 t/m 8) als voortgezet onderwijs op alle niveaus (VMBO KB, VMBO TL, HAVO en VWO).
GEHEEL 1 OP 1 PERSOONSGERICHT PRIVÉ ONDERWIJS! Dus volledig gericht op de behoefte van uw kind!

Lees meer

NT2 - Taal naar Werk

De economie draait weer op volle toeren. De vraag naar arbeid is groot. Het aantal mensen zonder werk daalt gestaag. Toch is er een groep mensen, die, ondanks de vraag naar arbeid, niet aan het werk komen.

Haast allemaal hebben zij hetzelfde probleem. Hun probleem is dat zij onze taal niet voldoende beheersen, waardoor zij voor een werkgever niet interessant zijn.

Speciaal voor deze groep mensen heeft Interteach een taaltraining ontwikkeld, waarbij wij garanderen dat minimaal 50% van de cursisten binnen een vooraf vastgestelde periode een vaste baan hebben.

Lees verder

Inzet onze leerkrachten/docenten op uw school

Inzet van medewerkers op uw school, zoals u het wenst!
Altijd een leerkracht/docent voor de klas? Wij kunnen dit realiseren!
Elke (tijdelijke) vacature kan door Interteach ingevuld worden. Ook bij acute vervangingsverzoeken zijn wij uw partner. Flexibel en zonder concessies aan de kwaliteit. Wij beschikken over een pool van bevoegde, ervaren en vakbekwame docenten.

Lees meer

Inhuren leerkrachten
Bijles examentraining en cito

Bijles en training voor toetsen en examens

Maximaal 12 minuten persoonlijk aandacht van de leerkracht voor uw kind per dag? Ja, dat is de gemiddelde tijd die uw kind per dag krijgt op school. Volle klassen, drukke programma’s … een leerkracht komt altijd handen, ogen en oren tekort! Merkt u dat uw kind moeite heeft met de leerstof op school en bent u van mening dat de school niet de juiste hulp kan bieden? Dan heeft Interteach voor u de oplossing!

Lees meer

Taaltrainingen

U wilt graag dat uw zoon of dochter onderwijs krijgt in één of meer van de moderne vreemde talen. Engels is al gemeengoed op de basisschool, maar als u nu een andere taal wenst, dan is dit op de basisschool meestal niet mogelijk. Interteach heeft voor u de oplossing en kan een scala van vreemde talen via individueel onderwijs aanbieden.

Lees meer

Ontwikkelteam aan het werk