Wat verwacht Interteach van u?

Onze docenten plannen hun lessen ruim van tevoren in en bereiden deze optimaal voor. Daarom is het van groot belang dat uw kind op de afgesproken tijd aanwezig is en beschikt over een computer met internetverbinding en camera.

Bent u onverhoopt toch verhinderd? Afzeggen kan in dringende gevallen minimaal 24 uur vóór aanvang van de les. In overleg wordt dan gezocht naar een oplossing om de les zo spoedig mogelijk alsnog doorgang te laten vinden.