Wat kunt u van Particulier Onderwijs van Interteach verwachten?

Interteach biedt digitaal 1-op-1 privé-onderwijs waarbij alle aandacht volledig op uw kind gericht is. Per dag worden online vier klokuren (4 x 60 minuten) lesgegeven, compleet afgestemd is op de behoeften en capaciteiten van uw kind. Daarbij maakt Interteach gebruik van de nieuwste en beste onderwijstechnieken en -methoden waarbij onze vakdocenten - elk zeer ervaren leerkrachten - als het ware naast de leerling aan tafel zitten.

Kortom:

  • 1-op-1 privé onderwijs voor uw kind;
  • 240 minuten per dag onverdeelde persoonlijke aandacht voor uw kind (met pauzes tussendoor);
  • Lesmomenten wanneer u dat wil, waar u dat wil;
  • Betrouwbare, bekwame en bevoegde docenten met jarenlange ervaring;
  • Eén vaste docent en aanspreekpunt voor uw kind;
  • Na afloop van elke les maakt de docent een verslag dat door ouders in te zien is in het digitale systeem;
  • Periodieke evaluaties en voortgangsgesprekken met de docent;
  • Een efficiënte, hoogkwalitatieve digitale infrastructuur waardoor lessen optimaal en zonder storing verlopen;
  • Een persoonsgerichte, doelgerichte en resultaatgerichte aanpak waar elk kind baat bij heeft.

 

Meer weten en/of uw kind inschrijven?
Neem dan vooral contact met ons op. Nadat u het aanmeldformulier verzonden heeft, zal een van onze medewerkers zo snel mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.