Wat kunt u van Interteach verwachten?

Interteach zet ervaren en vakbekwame leerkrachten en docenten in die ruime ervaring hebben opgedaan in het basis- en voortgezet onderwijs. Zij werken altijd via een leerlinggerichte benadering in een één-op-één sessie van maximaal 60 minuten. Interteach zorgt ervoor dat uw kind altijd dezelfde leerkracht heeft op één of meerdere vaste tijdstippen in de week. Deze leermomenten zijn vooraf met u afgesproken. Onze docenten worden intern gecoacht door senior onderwijskundigen met zeer ruime ervaring in het onderwijs.

Onze docenten zullen na iedere les een kort verslag maken van het verloop en aandachtspunten voor de volgende les. Deze aantekeningen zijn voor de ouders in te zien via ons digitaal systeem. Periodiek periode zullen onze docenten met u en uw kind evalueren hoe de lessen verlopen en welke vooruitgang er geboekt is. Ook de relatie van uw zoon of dochter met de leerkracht wordt besproken. Wij gaan ervan uit dat, juist vanwege de persoonsgerichte benadering een goede relatie met de leerkracht van groot belang is voor het behalen van uitmuntende resultaten.

Interteach zorgt ervoor dat de digitale infrastructuur van hoge kwaliteit is, zodat lessen zonder storingen zullen verlopen.

Onze docenten nodigen uw kind via het digitale systeem uit voor de online-les. Dit zal enkele minuten voor de aanvang van de les gebeuren (zie verder bij: Wat verwacht Interteach van u?)