Vraagtekens bij opzet en effectiviteit Nationaal Programma Onderwijs

0
Nieuws

Het NRC heeft via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), documenten opgevraagd die laten zien dat er vanuit het ministerie vraagtekens worden gezet bij het ‘Nationaal Programma Onderwijs’. Het plan omvat een investering van 8,5 miljard in het onderwijs om leerachterstanden door lange schoolsluitingen weg te werken.

De manier om dit te doen leidde tot veel vertwijfeling en verdeeldheid, waarbij er zelfs werd nagedacht om leerlingen te laten doubleren. Begin februari kreeg het programma met ook veel kritiek van andere departementen, zoals het ministerie van financiën, economische zaken en algemene zaken. Over het algemeen gesproken werd verondersteld dat het plan “te omvangrijk, langdurig en te weinig creatief” was.

Zowel de mate van urgentie voor de uitvoering van het plan als de effectiviteit ervan is sterk in twijfel getrokken. Onderwijswetenschappers sluiten hierbij aan en spreken van “een schot hagel”. Scholen krijgen een budget met een vrijheid om deze zelf te besteden. De kritiek hierop is o.a. dat iedere school, stuk voor stuk, het eigen wiel gaat uitvinden. 

Er wordt aangegeven dat de corona crisis heeft geleid tot haastige besluitvorming en dat er sprake zou zijn van grove schattingen. Internationaal onderzoek van de OESO naar de ‘learning losses’ als gevolg van de corona pandemie laat zien dat leerlingen die te maken hebben gehad met maatregelen binnen het onderwijs, op langere termijn getroffen worden in hun toekomstperspectief wat betreft baan en inkomen. 

Bron: NRC

Het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ is erop gericht om opgelopen achterstanden van het afgelopen jaar te herstellen. Ook is dit programma erop gericht om het aangeboden onderwijs toekomstbestendig te maken. Interteach heeft geen last van achterstanden bij leerlingen, doordat ons onderwijs hoofdzakelijk op afstand (thuis) plaats vindt. Door onze digitale leermethoden, is ieder onderwijspakket voor iedere leerling weer maatwerk, waardoor de toekomstbestendigheid van ons onderwijs optimaal is! De mate waarin Interteach stabiliteit en continuïteit biedt aan leerlingen zien wij als heel belangrijk.

X