UITGANGSPUNTEN VAN ONS ONDERWIJS

Kinderen goed voorbereiden op de toekomst vraagt om ‘eigentijds onderwijs’. Bij het particulier onderwijs dat Interteach biedt staan de volgende pijlers centraal:
– Gepersonaliseerd leren
– Meertalig onderwijs en global awareness
– Talentontwikkeling

 

Gepersonaliseerd leren
Gepersonaliseerd leren geeft antwoord op de vraag wat ieder individueel kind nodig heeft om zich vol vertrouwen en met plezier maximaal te kunnen ontwikkelen. Interteach biedt onderwijs waarin leerlingen gemotiveerd en betrokken raken.
Binnen een kleinschalig georganiseerde leergemeenschap met verschillende leeftijden en niveaus kan ieder kind zich breed ontwikkelen door middel van een persoonlijke leerroute. Bij Interteach geloven we niet in een ‘gemiddelde’ en dagen we ieder kind uit boven zichzelf uit te stijgen.

We stimuleren zelfsturing en maken kinderen mede-eigenaar van hun leerproces, waarbij kinderen kritisch leren nadenken en reflecteren over de eigen leerdoelen. Door een rijke leeromgeving met uitstekende digitale leermiddelen is er sprake van een juiste balans tussen offline en online leren. Kinderen leren niet alleen van de leerkracht en het aanbod, maar hebben ook de ruimte om door middel van zelf ervaren, onderzoeken en ontdekken kennis en vaardigheden eigen te maken.

Hoewel het leren gepersonaliseerd is, betekent dit niet dat het leren een geheel individuele aangelegenheid is. Het leren bij Interteach vindt plaats in interactie met medeleerlingen, leerkrachten, externe partners en onze leerrijke leeromgeving. Er is binnen het onderwijs voldoende tijd en ruimte voor deelname aan zowel individuele als gezamenlijke activiteiten.

 

Les in wereldtalen en global awareness
Lessen in wereldtalen en ‘global awareness’ bereidt kinderen beter voor op de toekomst. Interteach is de enige particuliere school die standaard lessen verzorgt in het Engels en Spaans en de moedertaal van de leerling. Indien Engels of Spaans de moedertaal is, dan mag een andere taal gekozen worden. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen door het volgen van lessen in verschillende talen juist nóg beter gaan leren. Deze kinderen ontwikkelen een beter inzicht in talen in het algemeen en kunnen ook betere complexere vraagstukken oplossen.

Vanaf 4 jaar kunnen leerlingen aangemeld worden en lessen volgen. Vooral het taalonderwijs is voor deze leeftijd heel erg belangrijk, daar jonge kinderen tot 8 jaar zich heel makkelijk een andere taal eigen maken. En zo al spelenderwijs meertalig worden opgevoed.

Vanwege de hoge kwaliteit van de lessen die de professionals van Interteach elke dag weer verzorgen, heeft Interteach een hoog uitstroomniveau naar het Voortgezet onderwijs, zodat de stap naar een vervolgopleiding vergemakkelijkt wordt.
Het eigen taalvaardigheidsniveau en de didactische bekwaamheden van leerkracht hebben een groot effect op de taalontwikkeling van kinderen. Interteach leerkrachten/(vak)docenten zijn professionals met een gedegen opleiding en ervaring om meertalig onderwijs te kunnen bieden.

 

Talentontwikkeling
Binnen Interteach bestaat de keuze om onderwijs te volgen, zoals te doen gebruikelijk in uw eigen land door ervaren leerkrachten/(vak)docenten uit het eigen land of het International Baccalaureate Program (IB), dat verzorgd wordt door zeer ervaren internationale onderwijs professionals. Dit is een eigentijds curriculum naast IB biedt Interteach een breed aanbod aan keuzemogelijkheden op het gebied van sport, kunst en cultuur. We vinden het belangrijk om meer aandacht te besteden aan talentontwikkeling dan nu in het reguliere onderwijs wordt gedaan. Interteach werkt samen met sportorganisaties, cultuurinstellingen en het bedrijfsleven om kinderen hun talenten te leren ontdekken en deze optimaal te ontwikkelen. Zo organiseert Interteach onder andere workshops en clinics op het gebied van muziek en sport. Bewezen is dat muziek invloed heeft op de hersenontwikkeling, zowel bij passief ervaren en genieten als bij het actief muziek maken. Sport en bewegen hebben een positieve invloed op gezondheid en leerprestaties van kinderen. Interteach geeft kinderen volop mogelijkheden tot talentontwikkeling en volgt de ontwikkeling van kinderen in de volle breedte.

X