Steeds meer ziet iedereen het belang van het beheersen van meerdere talen. Dit kan zijn omdat u uw kind zo goed mogelijk wilt voorbereiden op internationaal onderwijs of een voorgezette opleiding in de middelbare school met TTO (tweetalig onderwijs). Deze beide vormen van onderwijs zijn vrijwel altijd een combinatie van Nederlands en Engels. Daarnaast kan het ook zijn dat u wilt dat uw kind een andere taal gaat beheersen. Dit bijvoorbeeld door uw internationaal werk of de wens van uw kind om in een ander land een studie te gaan volgen. Kortom, er kunnen vele redenen zijn om lessen te willen volgen in een vreemde taal.

Leerlingen verschillen veel in het niveau van aanvankelijke kennis, in leertempo, interesses en persoonlijke focus. De gebruikte methodes zijn meestal zo opgesteld dat de verwerking van de inhoud wel op een aantal niveaus kan plaatsvinden, maar dat is vaak niet voldoende en hebben kinderen behoefte aan verdieping en aanvullende leerstof. Zo kunnen zij optimaal uitgedaagd worden om in een andere taal te leren verstaan, te spreken en te schrijven.

Onze excellente docenten werken per sessie van 60 minuten intensief met uw kind; geven daarna huiswerk en koppelen dit terug tijdens de eerstvolgende digitale les. De excellente taaldocenten van Interteach zijn allemaal native speaker van de taal waarin zij lesgeven. Een betere docent bestaat niet!

 

Lees meer: