Het onderwijs vraagt veel van kinderen. Niet alleen de leeromgeving is veeleisend door de voortdurende wisseling van lokalen en docenten, maar ook de sociale omgeving vraagt veel aandacht.

Voor sommige kinderen is dit te veel. Ze kunnen het niveau prima aan, maar de context waarbinnen ze leren brengt zoveel uitdaging mee dat ze niet tot leren komen. Ze gaan twijfelen aan wat ze kunnen. Ze verliezen hun plezier en hun zelfvertrouwen en komen makkelijk in een vicieuze cirkel terecht.

Vaak komen deze kinderen thuis te zitten.

Is uw zoon of dochter een kind waarbij het klassikale onderwijs niet aansluit, terwijl het te goed is voor het speciaal onderwijs?

Dan is voortgezet onderwijs die een combinatie maakt van digitaal en fysiek onderwijs van Interteach een uitkomst.

Uw kind leert online:

in de vertrouwde omgeving van thuis
van de beste vakdocenten
met minimale afleiding en maximale focus

In het lesprogramma is ruimte ingebouwd voor interactie met klasgenoten, zodat uw kind zich ook sociaal blijft ontwikkelen. 

Bovendien is onderwijs volgen bij InterTeach voldoen aan de leerplicht.

Grote stappen, ook in zelfvertrouwen

InterTeach is al vanaf 2018 pionier in onderwijs op afstand. Overal in Nederland bieden voortgezet onderwijs van hoge kwaliteit, in alle vakken en op alle niveaus.

Uw zoon of dochter krijgt in ons digitale klaslokaal uitsluitend les van vakdocenten met een specialisatie in distance learning. De docent is steeds als enige in beeld, en zit als het ware naast uw kind aan tafel.

Het leerrendement voor uw kind is hoog dankzij:

 • een gevoel van eigen regie
 • in de vertrouwde omgeving van thuis;
 • met minimale afleiding en maximale focus.
En ondertussen leert uw zoon/dochter, en dat is minstens zo belangrijk, weer vertrouwen in zijn eigen kunnen.

  Sociale vaardigheden ontwikkelen:online en offline

  Interteach helpt uw kind te ontdekken wat het in huis heeft en dat in te zetten bij het leren. Dat doen we door voor in samenspraak met u en uw kind een persoonlijke leerroute te creëren.

  Daarbij hebben we aandacht voor drie domeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

  Voor de sociale interactie met leeftijdgenoten is bij Interteach ook ruimte. Tijdens groepsopdrachten in het online klaslokaal én op dagen dat er offline onderwijs gegeven wordt.

  Dat is meer dan leuk: bij Interteach is het ontwikkelen van sociale vaardigheden een kerndoel van het onderwijs. Daarom bieden we vakken en activiteiten in groepsverband, waaronder sport, muziek en kunst- en cultuur gerelateerde activiteiten.

  Indeling van de lesdagen

  Ongeacht of lessen fysiek of op afstand verzorgd worden, uw zoon of dochter heeft steeds direct contact met zowel de leerkracht als de medeleerlingen.

  Om afleiding voor de leerling zo veel mogelijk te voorkomen, kan de leerkracht er tijdens de instructie voor kiezen dat leerlingen elkaar onderling niet kunnen horen en/of zien. Ook al zitten zij in dezelfde ruimte.

  Hierdoor is de concentratie beduidend groter en daardoor het leerrendement hoger.

  Na de instructie is er tussen leerlingen vanzelfsprekend weer intensief persoonlijk contact en wordt er ook voor gezorgd dat leerlingen onderling leren en kunnen samenwerken.

  Het sociale contact en sociale vaardigheden ontwikkelen wordt niet uitsluitend bereikt tijdens de dagen waarop het fysieke deel van ons onderwijs wordt verzorgd, maar ook tijdens de dagen dat onze leerlingen op afstand onderwijs krijgen

  Uw kind aanmelden bij Interteach

   Interteach neemt uw privacy serieus. Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen over deze dienst.
   De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

   X