Nationaal Programma Onderwijs geeft richting aan voor de toekomst

0
Nieuws

In de brief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt uitgelegd dat scholen zo snel mogelijk moeten beginnen met het inlopen van de vertragingen die in de afgelopen coronaperiode ontstaan zijn. Om fysieke lessen te stimuleren, blijven coronamaatregelen gehandhaafd en worden sneltests op grote schaal aangeboden. Ook wordt via deze brief opgeroepen tot ‘kansrijk plaatsen’ in het voortgezet onderwijs en zal hier rekening mee gehouden worden bij het afnemen van de eindtoets in het basisonderwijs.

Opstart fysieke lessen binnen het basis- en voortgezet onderwijs

Het afgelopen schooljaar zijn de maanden met onderwijs op afstand voor veel scholen een grote uitdaging geweest. Docenten en scholen waren immers niet getraind in afstandsonderwijs. Inmiddels hebben scholen nu weer zo veel mogelijk fysiek les met een pakket aan maatregelen, om zowel de veiligheid als de voortgang in het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Vanaf medio april worden op grote schaal PCR sneltesten aangeboden voor leerlingen en leerkrachten, om de aanwezigheid bij fysieke lessen te stimuleren. Achterstanden worden actief in kaart gebracht en eventueel met externe hulp zoveel mogelijk ingehaald.

Financiële middelen vanuit de overheid

Naast de maatregelen binnen het basis- en voortgezet onderwijs, is er een subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s beschikbaar gemaakt. Iedere school ontvangt financiële middelen om leerlingen gericht te helpen met opgelopen vertraging op cognitief, sociaal-emotioneel en executief gebied. Ook krijgen scholen ondersteuning voor een eigen school programma.

Grootschalige scan van het onderwijs

Tot en met april wordt er een grootschalige scan uitgevoerd om gericht te kunnen werken aan corona gerelateerde vertragingen. Van iedere school wordt verwacht dat er een zogenaamde schoolscan wordt uitgevoerd. Deze scan wordt uitgevoerd om een probleem- en behoefte analyse op leerling- en schoolniveau te maken. Het doel hiervan is om de leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden van
leerlingen in kaart te brengen.

Betrokkenheid ouders

Er wordt van scholen verwacht dat ouders actief betrokken worden bij de analyse. De uitkomsten en bevindingen over individuele leerlijnen worden hierbij actief gedeeld met leerlingen en ouders. Bij de vraag over wat een passend vervolgtraject is, dienen ouders en leerling eveneens een actieve rol te spelen. Het maken van de scan en het rapporteren hierover aan het ministerie is verplicht. Het uitwisselen van informatie met de plaatselijke gemeente wordt enkel geadviseerd.

Interventies op scholen vanaf mei 2021

Er wordt een interventiemenukaart samengesteld op scholen die aan de hand van de schoolscan kan worden ingezet. Hierbij is ook ruimte voor individuele aandacht en wordt samenwerking met gemeente en instanties aangemoedigd vanuit het ministerie. Aan de hand van de scan kan een lijst van interventies worden gekozen wat precies wordt ingezet om opgelopen achterstanden en problemen in de leerontwikkeling, de sociale ontwikkeling en het welbevinden van het kind op te lossen. Vanuit de overheid worden scholen aangemoedigd om expertise aan te trekken bij gemeenten en samenwerkingsverbanden. Ouders en medezeggenschapsraden worden aangesproken om draagvlak te creëren voor deze interventies.

Kansrijk plaatsen

De groep leerlingen die dit jaar de overstap gaat maken van het basis- naar het voortgezet onderwijs is volgens het ministerie het hardst getroffen. Er zijn grote zorgen vanuit de overheid over eventueel opgelopen leerachterstanden en het effect daarvan op een kansrijke instroom in het voortgezet onderwijs. Het wegvallen van de eindtoets vorig schooljaar heeft geleid tot lagere schooladviezen en een lagere plaatsing van kinderen in het voortgezet onderwijs. Om een te lage plaatsing verder te voorkomen, wordt dit schooljaar bij de normering van de eindtoets rekening gehouden met opgelopen leerachterstanden die door de scholensluiting zijn ontstaan. Het is de bedoeling dat leerlingen een toetsadvies krijgen dat zoveel mogelijk past bij hun potentie in het voortgezet onderwijs.

bron: Brief aan scholen over Nationaal Programma Onderwijs, Funderend onderwijs tijdens en na de coronacrisis- een Nationaal Programma, Kind testen op corona

InterTeach biedt sinds 2018 onderwijs onderwijs op afstand op een manier die aansluit bij de leerbehoefte van het kind. Ook onder de huidige omstandigheden ontstaan er geen achterstanden bij de leerlingen van InterTeach en helpen we zelfs leerlingen van andere scholen om hun achterstanden weg te werken. Door de individuele aandacht en toegenomen focus is het leerrendement optimaal. De overgang naar het voortgezet onderwijs is dan ook altijd op niveau.

Omdat InterTeach van nature onderwijs op afstand biedt, hoeven kinderen geen last te hebben van coronamaatregelen zoals binnen het fysieke onderwijs het geval is. Zowel de continuïteit als het welzijn van de kinderen blijft op deze manier altijd gewaarborgd binnen ons onderwijs. Neem gerust contact op voor meer informatie over onze manier van onderwijs of over onze online bijlessen voor het wegwerken van opgelopen achterstanden.

X