Missie & Visie

Missie

‘Op weg naar een kansrijke en glansrijke internationale toekomst’

Interteach streeft ernaar het optimale uit ieder kind te halen, waarbij het kind trots is op wie hij is en wat hij kan! Interteach biedt de hoogste kwaliteit, met kleine klassen, de meest ervaren docenten, de meeste lesuren en de beste resultaten. Interteach staat voor topkwaliteit in particulier onderwijs.

Visie

Binnen onze visie is ‘onderwijs op maat’ met persoonlijke leerroutes een standaard, waarbij we streven naar de juiste samenhang tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Kinderen en jongeren leren niet alleen van wát hun gezegd en getoond wordt, maar ook van hóe dat wordt gedaan. Dit betekent dat we ons ten aanzien van het ‘hoe’ van het onderwijs niet kunnen beperken tot de vraag wat effectief en efficiënt is om een bepaald resultaat tot stand te brengen, maar ook altijd de vraag moeten stellen of wat een effectieve en efficiënte manier is, ook wenselijk is in gezien wat we beogen met onze onderwijsactiviteiten en processen (Biesta, G. 2014)

Kwalificatie

Interteach is gericht op het verwerven van een wendbare kennisbasis, vaardigheden en houdingen die kinderen kwalificeren en voorbereiden om optimaal te kunnen functioneren in onze complexe, multiculturele samenleving. Interteach biedt het onderwijs in de eigen moedertaal van de leerling standaard aangevuld met Engels en Spaans. Indien de moedertaal het Engels of Spaans is, dan mogen de ouders en/of het kind een derde taal kiezen. Naast de aandacht voor (meerdere) talen en wereldoriëntatie vindt Interteach het belangrijk dat kinderen zich kwalificeren op het gebied van sport, kunst en cultuur.

Socialisatie
Naast kwalificatie is er binnen Interteach aandacht voor het proces van socialisatie, waarbij het gaat om de wijze waarop kinderen en jongeren zich verantwoord leren bewegen en begeven binnen een diversiteit van multiculturele tradities en praktijken. Burgerschapsvorming speelt hierbij een belangrijke rol. Interteach biedt onderwijs niet geïsoleerd achter gesloten schooldeuren, maar zoekt de verbinding met de buitenwereld nadrukkelijk op, waardoor kinderen kennis maken met de wereld om hen heen. Binnen het proces van socialisatie speelt de samenwerking met externe partners een belangrijke rol.

Persoonsvorming
Naast kwalificatie en socialisatie staat binnen Interteach onderwijs een brede persoonsvorming centraal: aandacht voor bildung, waarbij het gaat om een proces waarin het kind door de interactie met ons onderwijsaanbod een eigen identiteit verwerft en iemand wordt! Interteach wil ieder kind zijn eigen talenten laten ontdekken en leert kinderen kritisch denken en reflecteren. De kinderen worden veel keuzes geboden en worden bij die keuzes professioneel begeleid.
Bij Interteach gaat het om ‘wie jij bent en wat jij nodig hebt’ om met plezier te leren en jezelf uit te dagen tot steeds verdere ontwikkeling.

X