Miljoenen aan ongebruikt budget beschikbaar voor passend onderwijs bij scholen

0
Nieuws

Geld dat beschikbaar is voor extra begeleiding en aandacht voor leerlingen in het onderwijs ligt ongebruikt op de plank. Het gaat om miljoenen euro’s aan financiële reserves die ingezet kunnen worden voor leerlingen die passend onderwijs nodig hebben. Het ministerie verzoekt scholen nu om dit geld te gaan spenderen. Dit geldt zowel voor basisscholen als voor het voortgezet en het speciaal onderwijs.

Het ingrijpen van het ministerie omvat een verzoek aan scholen om vóór eind volgende week met een bestedingsplan te komen.  Ton Edelbroek, directeur van een samenwerkingsverband in Lichtenvoorde claimt dat het oppotten van budget niet betekent dat kinderen geen ondersteuning krijgen. Hij zegt letterlijk: “Er is niet één kind dat tussen wal en schip valt.” Dit is een opvallende uitspraak, omdat cijfers in Nederland laten zien dat er veel thuiszitters zijn die op dit moment geen passend onderwijs krijgen.

Bron: Omroep Gelderland

Interteach biedt passend onderwijs, ook aan leerlingen die tussen de wal en het schip belanden. Hier heeft Interteach al veel kinderen weer in het onderwijstraject op de rails geholpen, terwijl het welbevinden van leerlingen hierbij altijd voorop staat. Omdat het welbevinden en het eigen leertempo en niveau bij ons als fundamentele basis voor onderwijs wordt gezien, wordt een stijgende leerlijn gemakkelijker bewerkstelligd.

Financiële tip: Hoewel Interteach een particuliere school is, zijn terugvordering van de helft van de schoolkosten mogelijk via de inkomstenbelasting. Tevens kan via de gemeente eventueel aanspraak gemaakt worden op beschikbare budgetten van het ‘WMO’. Wanneer er geen passend onderwijs geboden wordt, is er in principe recht op een vergoeding voor de kosten die gemaakt worden bij onderwijsinstellingen waar dit wel het geval is. Resultaten op het gebied van vergoeding via de gemeente zijn echter zeer verschillend. 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

X