Lerarentekort basisonderwijs veel hoger dan het officiële aantal openstaande vacatures

0
Geen onderdeel van een categorie, Nieuws

Het lerarentekorten blijkt hoger uit te vallen dan de telling van het aantal openstaande vacatures doet vermoeden. Daarnaast blijkt ruim 30 procent van het lerarentekort met onbevoegd personeel te worden opgevangen. Centerdata laat dit zien in een rapport die door minister Slob en dhr. van Engelshoven vorige week naar de tweede kamer is gestuurd.

Het blijkt dat veel scholen niet eens een vacature uitzetten wanneer er vermoed wordt dat er geen sollicitanten zullen reageren. De zogenaamde ‘verborgen vacatures’ worden dan opgevuld met onbevoegden; zzp’ers, uitzendkrachten en zij-instromers. In de grote steden is het tekort het hoogst. In Den Haag komt het totale lerarentekort bijvoorbeeld uit op 15 procent.

“Anders kunnen we straks hele generaties kinderen afschrijven, omdat zij niet het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.” (van Gelder)

Centerdata laat een duidelijk verband zien tussen de groepsgrootte en het lerarentekort. Bij een hoge leerling-leraarratio, stijgt het lerarentekort. De meest populaire manier van scholen om een lerarentekort op te lossen blijkt het laten doorstromen van onbevoegd personeel binnen de school. AOb voorzitter Tamar van Gelder ziet als enige oplossing voor het leraren tekort om het beroep aantrekkelijker te maken, werkdruk te verminderen en een beter salaris te bewerkstelligen.

Bron: aob.nl

Bij Interteach hebben wij al sinds 2008 een invalpool beschikbaar van vakbekwame docenten en leerkrachten. Onze invalpool is flexibel inzetbaar en kan zelfs via afstandsonderwijs worden ingezet als de situatie daar om vraagt. Omdat onze eigen school voor basis– en voortgezet onderwijs voornamelijk via afstandsonderwijs lesgeven, is er bij ons onderwijs geen overmatige druk en hebben wij ook nooit last van een lerarentekort.

X