Interteach: onderzoekend leren middenin de wereld

Hoogwaardig online particulier onderwijs bereik je niet zomaar. Uw zoon of dochter haalt bij ons een hoog leerrendement door de manier waarop wij ons onderwijs organiseren. De ontwikkeling van uw kind staat bij alles centraal. Hiermee garanderen wij kwalitatief onderwijs voor uw kind.

Onze kwaliteitsindicatoren

Kwaliteit valt te toetsen door kwaliteitsindicatoren. Met onderstaande elementen hebben we doelen en monitoren we de kwaliteit van ons onderwijs:

Onderwijs dat perfect aansluit en uw kind verder brengt

Werken in units

Geen leerling is gemiddeld. Daarom werken we in het basisonderwijs met units die de leeftijdsgroep overstijgen. Er is dus geen standaard klassensysteem zoals in het gebruikelijke basisonderwijs.

Heeft uw kind door een achterstand in taal of rekenen extra ondersteuning nodig, dan werkt het samen met kinderen op hetzelfde niveau. Loopt uw kind voor, dan krijgt het les met kinderen die al verder zijn. Zo voelt uw kind zich niet anders én kan het meekomen met de rest van de groep.

Een vast team

Uw kind krijgt les van een vast team aan gekwalificeerde leerkrachten. Ze zijn gespecialiseerd in online onderwijs. Docenten die taalonderwijs geven hebben ‘native speaker skills’.

Voor ons brede onderwijsaanbod werken we samen met vakdocenten en externe partners uit verschillende disciplines.

Passend onderwijs voor uw zoon of dochter

Als uw kind bij InterTeach in het voortgezet of basisonderwijs komt instromen hebben we eerst een uitgebreid intakegesprek. We willen namelijk nauw aansluiten bij wat uw kind kan, wat het nodig heeft en waar we het kunnen uitdagen.

We stemmen de verplichte onderdelen af op uw kind en bieden ruimte voor zelfgekozen onderdelen binnen het totale plaatje.

Voor ieder kind maken we een eigen ontwikkelplan met persoonlijke leerlijnen en -doelen. En de manier waarop uw kind les krijgt laten we aansluiten bij wat bij uw zoon of dochter past. Daarvoor hebben we een enorme variatie aan didactische werkvormen in huis.

Van ieder kind houden onze professionals nauwgezet een persoonlijk ontwikkelingsdossier bij. U kunt dat als ouder te allen tijde inzien.

Sturing en zelfsturing

Kinderen leren beter als ze begrijpen wat ze leren en weten, en vooral ook als ze weten waarom. En als ze weten hoe ze hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen. Daarom krijgt uw kind waar het past de gedeeltelijke regie over zijn/haar eigen leerproces

Door het gebruik van multimedia krijgt uw kind digitale kennis en vaardigheden. Online oefenen geeft het gevoel het stuur zelf in handen te hebben. Uiteraard houdt de leerkracht of (vak)docent daarbij het overzicht en stuurt waar nodig bij.

Directe ontwikkelingsgerichte feedback

Doordat we werken in units is er volop tijd voor het geven van feedback en het samen met uw kind evalueren van het leerproces.

Onderzoek heeft namelijk bewezen dat directe ontwikkelingsgerichte feedback tijdens het leren grote positieve invloed heeft op de leerprestaties van een kind.

Digitaal en mediawijs

Dankzij de uitstekende digitale mogelijkheden van InterTeach leert uw kind werken met nieuwe vormen van informatieverwerking en met geavanceerde communicatiemogelijkheden.

Uw zoon of dochter leert middenin de digitale samenleving en wordt snel mediawijs.

Ieder kind centraal

Een gemiddeld kind bestaat niet. Daarom houden we de leerontwikkeling bij van uw kind en doen dat ook samen mét uw kind.

Digitaal Kindportfolio

Wat we met het kind bespreken over zijn/haar leren en ontwikkeling, bewaren we in een digitaal kindportfolio. Zo kan uw zoon of dochter zelf de eigen ontwikkeling volgen.

In het kindportfolio beschrijven we de persoonlijke doelen en de route om ze te halen. Aan de hand van het portfolio voeren we coachgesprekken met uw kind.

Advies en ondersteuning

We houden dus bij hoe uw kind zich ontwikkelt. Daarbij kijken we niet alleen naar de getalletjes maar ook hoe uw zoon of dochter in zijn/haar vel zit.

InterTeach gebruikt observaties, gesprekken en toetsen om de ontwikkeling van uw kind te volgen. Is er aanvullende begeleiding nodig die we zelf niet in huis hebben? Dan hebben we in ons netwerk hulp voorhanden.

Leerlingvolgsysteem

Wat we zien in de observaties en meten met toetsen zetten we in het digitale leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we de ontwikkeling van uw kind goed volgen. Uiteraard hebt u als ouders inzage in alle observaties meetresultaten.

Overtuigd? Meer weten?

Spreekt onze insteek op onderwijs u aan en wilt u uw kind aanmelden bij InterTeach, of wilt u meer weten naar aanleiding van bovenstaande? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Vrijblijvend kennismaken met InterTeach

    Interteach neemt uw privacy serieus. Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen over deze dienst.
    De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

    X