Kind met een hoog IQ of zelfs hoogbegaafdheid (HB)? Waarom passend onderwijs belangrijker is dan testen!

0
Blog, Hoogbegaafdheid / Hoog IQ

Wanneer er bij een kind vermoedens zijn van hoogbegaafdheid, ontstaat er tegelijkertijd een zoektocht naar passend onderwijs. Er rijzen vragen zoals of er een IQ test plaats moet vinden en of dat er HB onderwijs moet worden gezocht. Ouders vragen zich vaak af of er begeleiding nodig is van buitenaf. Ook maken ouders zich veel zorgen over de sociale omgeving. Hoe zijn de reacties van familie? Hoe kunnen ze de vriendenkring van het kind optimaal houden? Allemaal herkenbare zorgen die slapeloze nachten kunnen geven.

Wel of niet testen?

Het wel of niet testen van een kind met een hoog IQ of zelfs HB is meestal een beslissing vanuit thuis, mede door het financiële plaatje. Je kunt via de gemeente een budget aanvragen vanuit Jeugdzorg. Vaak blijkt na het afnemen van deze testen dat het gebied grijs is. HB en/of ASS tonen veel dezelfde kenmerken, waardoor er helaas te vaak ASS onterecht wordt geconcludeerd. We spreken dan over kenmerken zoals; moeilijk oogcontact maken, emoties moeilijk kunnen communiceren, terug getrokken zijn etc. Deze kenmerken kunnen in het schooltraject bij hoog intelligente kinderen makkelijk ontstaan, omdat zij zich hier heel ongelukkig en eenzaam kunnen voelen. Deze kinderen voelen zich meestal ook onbegrepen door andere kinderen. Zij hebben vaak andere humor en andere vormen van gespreksvoering, waardoor zij zich echte buitenbeentjes kunnen voelen.

Kenmerken hoog IQ/HB

Kenmerkend voor kinderen met een boven gemiddeld IQ is dat zij al heel vroeg heel talig zijn. Zij beschikken ook snel over ruimtelijk inzicht en je hoeft aan hen meestal niet uit te leggen wat getallen of letters zijn, dat pikken zij automatisch al op. In de jongere jaren verloopt het leren meestal vrij soepel omdat zij zonder druk van het schoolsysteem hun eigen tempo nog kunnen volgen. Wanneer zij in het schoolsysteem gaan meedraaien, kunnen er echter problemen ontstaan, omdat ze analytisch sterk zijn, snel denken en evenzo snel handelen. Doordat er in het schoolsysteem nu eenmaal druk komt te staan op leerprestaties, kunnen ze opeens vastlopen, gaan onderpresteren of helemaal niet tot leren/werken komen. Aanpassen aan de rest van de groep komt ook heel vaak voor, omdat het net kameleons zijn en goed aanvoelen waar het groepsniveau zich bevindt. Vaak is er een opvatting dat je met een hoog IQ alles kan bereiken wat je wilt, maar dat is helemaal niet altijd zo. Met een hoog IQ of HB kun je net zo vastlopen in het onderwijs als wannee je weinig leercapaciteit hebt.

Sociaal functioneren

Het grootste vooroordeel over mensen met een hoog IQ of HB is dat ze niet sociaal zijn. Dat vooroordeel mag wat mij betreft van tafel. Deze kinderen zitten gewoon op een heel ander level. Wanneer deze kinderen bij elkaar zijn, begrijpen ze elkaar, ze spreken als het ware dezelfde taal en dan zijn ze vaak heel loyaal en superlief voor elkaar. Sociale situaties kunnen voor deze kinderen echter wel heel frustrerend zijn, omdat zij zich vaak een buitenbeentje voelen en op een andere frequentie communiceren. Het is net als bij een radio; FM ontvangt iedereen, AM kost vaak al meer moeite, MW of LW is lastig en vraagt iedere keer opnieuw finetuning. Dit zie je ook in vriendschappen; 1 of 2 vriendjes is voldoende.

Labelen of niet te labelen, dat is de vraag

Als begintraject zou er het beste gekozen kunnen worden voor een praktijk gespecialiseerd in HB. Hiermee wordt voorkomen dat er onterecht ASS wordt gediagnostiseerd. Voorkom je dat er foute diagnoses ontstaan en kinderen onterecht in het ASS spectrum geplaatst worden. Bij een analyse door een gespecialiseerde praktijk,  ga je vaak een tweeledig traject in; ouder/opvoedbegeleiding én begeleiding van jullie kind. Dit ook omdat er geen peren aan appelbomen groeien ;).

Bij Interteach is het niet nodig om te starten met een diagnose: we gaan uit van de warme overdracht van ouders en de school van herkomst, beiden middels een zoomgesprek. Omdat er passend onderwijs geboden wordt heeft Interteach geen belang bij het etiket HIQ of HB. Het onderwijs wordt namelijk altijd op maat aangeboden en continue aan het niveau aangepast zoals kinderen zich daar het beste bij ontwikkelen. Wij hebben veel ervaring met het bieden van passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

X