0
Nieuws

In 2019 schreef de onderwijsraad over een doorgeschoten differentiatie van het onderwijsstelsel. Maar ook sectorraden, vakorganisaties en organisaties van leerlingen pleiten al langer voor verandering hierin. Dit jaar stelt de onderwijsraad echter dat er een driejarige brugperiode moet komen om leerlingen zo kansrijk mogelijk te plaatsen, zodat er op deze manier binnen de klas meer zal kunnen worden gedifferentieerd. Er is veel kritiek op deze stelling.

Traditioneel wordt in het Nederlandse onderwijssysteem al op jonge leeftijd een niveaubepaling gedaan, die daarna weinig vloeibaar is. De onderwijsraad geeft nu toe dat dit leidt tot ongelijke onderwijskansen. Het is er in de afgelopen jaren niet makkelijker op geworden voor een leerling om op een correct niveau te komen via brede brugklassen, een wisseling van niveau of om van niveau naar niveau te klimmen.

Kinderen worden in Nederland veel te vroeg in een hokje geplaatst.
(onderwijswethouder Marjolein Moorman)

Als oplossing komt de onderwijsraad nu met een voorstel voor een driejarige brugperiode in plaats van een eindtoets en het huidige schooladvies. De onderwijsraad ziet dit als een manier voor leerlingen om zich zo het beste te kunnen ontwikkelen. De onderwijswethouder zegt dat 11 jaar geen goede leeftijd is om een niveaubepaling te doen en dat geen enkel land om ons heen dit doet. Volgens mevrouw Moorman is er hierdoor “schaduwonderwijs” ontstaan met veel bijles.

Interteach biedt altijd passend onderwijs waarbij het niveau zich op een zo organisch mogelijke wijze kan ontwikkelen. Op deze manier wordt een zo hoog mogelijk leerrendement behaald waarbij het welbevinden van het kind altijd voorop staat. Van alle leerlingen die bij InterTeach basis– of voortgezet onderwijs volgen, is er niet één die bijles heeft. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Bron: Het Parool, NRC, Trouw

X