Hoogbegaafdheid (HB) vraagt om passend onderwijs!

Omdat een hoog IQ niet automatisch leidt tot een succesvolle leerweg...

Kinderen met hoogbegaafdheid denken meestal sneller dan kinderen die niet hoogbegaafd zijn. Hierdoor hebben zij vaak behoefte aan een andere manier van les geven. 

Wanneer hier geen rekening mee gehouden wordt, kan een kind zich onbegrepen voelen en school niet leuk vinden. Kinderen kunnen zelfs gaan onderpresteren, omdat zij zich willen/moeten aanpassen aan de groep.  

De onderwijsvorm zoals Interteach die biedt, is bij uitstek geschikt voor o.a. deze groep kinderen. Dit in combinatie met zeer ervaren en deskundige leerkrachten zorgt voor een zichtbaar welbevinden en hoger leerrendement.

 • Betere aansluiting bij hun manier van denken
 • Prettige ontwikkeling van tempo en niveau
 • Individuele aandacht en begeleiding
 • Sociaal contact met gelijkgestemden

HB in het basisonderwijs

Groep 3 t/m 8

Bij Interteach staat het welbevinden van de leerling altijd voorop. Door passend onderwijs aan te bieden via een digitale leeromgeving, is er meer tijd en ruimte voor ontwikkeling die aansluit bij het kind.

Het onderwijsconcept van Interteach is zowel gericht op de individuele leerbehoefte als op de sociale interactie via ons videoportaal. Ook organiseren wij fysieke lesdagen op een centrale locatie. 

 • Onderwijs op maat in een rustige omgeving
 • Optimale focus voor de leerstof
 • Meer zelfvertrouwen door succeservaringen
 • Teambuilding en sociale interactie

Neem contact met mij op

  Voortgezet Onderwijs

  van VMBO tot VWO

  Omdat wij bij Interteach over de mogelijkheid beschikken een schoolpakket op maat aan te bieden voor ieder kind, ontstaat er een stijgende leerlijn. Zo leren ze hun capaciteiten op een prettige manier maximaal te benutten.

  Of een kind met HB nu snel is met het ene vak en met het andere wat meer tijd nodig heeft, bij Interteach wordt de lesstof congruent aangepast. Via groepsopdrachten en fysieke lesdagen wordt sociale interactie gestimuleerd.

  • Alle vakken op niveau aanpasbaar
  • Leren op een tempo waarbij het welbevinden voorop staat
  • Sociale interactie via groepsopdrachten
  • In lijn met de individuele leercapaciteit

  Meld u aan voor meer informatie

   Bijles voor extra uitdaging

   Individueel, in groepsverband of zelfstandig

   Online bijles van InterTeach is een uitkomst voor u en uw kind! U bepaalt zelf wanneer uw kind de lessen volgt en dat kan gewoon vanuit huis. Door onze gevarieerde lesmethode sluiten we bij elke leerstijl aan. 

   • Oefenen zonder afleiding
   • Uitdaging op ieder niveau in iedere leerstijl
   • Zelfvertrouwen wordt bevorderd

   Meer plezier in het leren

   Prettige leerkrachten

   Intrinsieke motivatie

   De toekomst begint nu

   Waar veel scholen geen passend onderwijs kunnen bieden aan talent, ondersteunen wij de toekomst!

   Kinderen met hoogbegaafdheid zijn belangrijk voor onze toekomst. Zij kunnen ideeën ontwikkelen en oplossingen bedenken die belangrijk zijn voor onze maatschappij. Wij bieden de unieke combinatie van onderwijs op afstand en fysieke lessen, ook wel ‘hybride onderwijs’ genoemd. 

   Omdat wij bij Interteach zien hoe kinderen met een hoog IQ, op een prettige wijze, maximaal en efficiënt kunnen ontwikkelen, ondersteunen wij talentprogramma’s en dragen we bij aan ontwikkelingen in het onderwijs waar talent mag en kan excelleren. 

   X