Leerlingen met autisme ontwikkelen zich op hun eigen tempo en volgorde

Onderwijs voor autisme is daarom onderwijs op maat!

Kinderen met autisme of ASS kunnen op allerlei manieren in hun leergedrag afwijken van het gemiddelde. Wanneer hier geen rekening mee gehouden wordt, kan een kind vast lopen en school niet leuk vinden.

Kinderen kunnen zelfs allerlei problemen gaan ondervinden in hun sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling. Maar onderwijs volgen hoeft geen probleem te zijn wanneer overprikkeling wordt opgelost en zowel persoonlijke als groepsbegeleiding wordt geboden.

De onderwijsvorm zoals Interteach die biedt, is bij uitstek geschikt voor o.a. deze groep kinderen. Dit in combinatie met zeer ervaren en deskundige leerkrachten zorgt voor betere resultaten bij het leren en een zichtbaar welbevinden. 

 • Betere aansluiting bij hun manier van denken
 • Prettige ontwikkeling van tempo en niveau
 • Individuele aandacht en begeleiding
 • Sociaal contact zowel op persoonlijk als op groepsniveau

Autisme in het basisonderwijs

Groep 3 t/m 8

Bij Interteach staat het welbevinden van de leerling altijd voorop. Door passend onderwijs aan te bieden via een digitale leeromgeving ervaren kinderen meer rust en ruimte. Door de individuele aandacht is er meer focus.

Het onderwijsconcept van Interteach is zowel gericht op de individuele leerbehoefte als op de sociale interactie via ons videoportaal. Ook organiseren wij fysieke lesdagen op een centrale locatie. 

 • Onderwijs op maat in een rustige omgeving
 • Optimale focus voor de leerstof
 • Meer zelfvertrouwen door succeservaringen
 • Teambuilding en sociale interactie

Neem contact met mij op

  Voortgezet Onderwijs en autisme

  van VMBO tot VWO

  Omdat wij bij Interteach over de mogelijkheid beschikken een schoolpakket op maat aan te bieden voor ieder kind, ontstaat er een stijgende leerlijn. Zo leren ze hun capaciteiten op persoonlijk niveau maximaal te benutten.

  Of een kind met autisme nu snel is afgeleid of helemaal opgaat in de leerstof, bij Interteach wordt de lesstof congruent aangepast. Via groepsopdrachten en fysieke lesdagen wordt sociale interactie op een prettige manier tot stand gebracht.

  • Alle vakken op niveau aanpasbaar
  • Leren op een tempo waarbij het welbevinden voorop staat
  • Sociale interactie via groepsopdrachten
  • In lijn met de individuele leercapaciteit

  Meld u aan voor meer informatie

   Bijles voor extra ondersteuning

   Individueel, in groepsverband of zelfstandig

   Online bijles van InterTeach is een uitkomst voor u en uw kind! U bepaalt zelf wanneer uw kind de lessen volgt en dat kan gewoon vanuit huis. Door onze gevarieerde lesmethode sluiten we bij elke leerstijl aan. Dit geeft rust op leergebieden waar extra aandacht nodig is.

   • Oefenen zonder afleiding
   • Uitdaging op ieder niveau in iedere leerstijl
   • Zelfvertrouwen wordt bevorderd

   Meer plezier in het leren

   Prettige leerkrachten

   Intrinsieke motivatie

   De toekomst begint nu

   Waar veel scholen geen passend onderwijs kunnen bieden aan kinderen met autisme, ondersteunen wij de toekomst!

   Kinderen met autisme zijn een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Zij kunnen ideeën ontwikkelen en oplossingen bedenken die bijdragen aan onze toekomst. Wij bieden de unieke combinatie van onderwijs op afstand en fysieke lessen, ook wel ‘hybride onderwijs’ genoemd. 

   Omdat wij bij Interteach zien hoe kinderen met autisme, op een prettige wijze, met de juiste begeleiding maximaal kunnen ontwikkelen, ondersteunen wij hen met deskundige begeleiding. Zo dragen we bij aan trajecten in het onderwijs waar autisme de ruimte krijgt en talent ontwikkeld kan worden. 

   X