Examentraining

Interteach biedt voor het primair en voortgezet onderwijs professionele bijlessen en examentraining aan door middel van een unieke combinatie van online-leren en digitaal contactonderwijs Alle activiteiten gaan uit van één van de uitgangspunten van Interteach, namelijk dat we met individueel onderwijs het beste in de leerlingen naar boven halen. Met doeltreffende en moderne audiovisuele verbindingen zorgen onze leerkrachten in een één-op-één relatie dat opgelopen hiaten in de leerstof worden hersteld. Uw zoon of dochter heeft één vaste excellente docent die de spil is bij de online-leeractiviteiten en altijd in blokken van 60 minuten volledige aandacht voor uw kind heeft.

Examentraining bestaat uit het (eventueel meerdere malen) herhalen van leerstof die een leerling moeilijk vindt. Hierbij wordt meestal uitgaan van de lesmethodes die op de school gebruikt worden. Tijdens de digitale begeleidingsmomenten krijgt uw kind extra uitleg over de zaken die al in de klas aan bod zijn geweest en eventueel wordt vast vooruitgekeken naar wat komen gaat. Onze excellente docenten richten niet alleen op wát uw kind moet leren, maar ook hoé uw kind zich de leerstof eigen maakt.

Vanzelfsprekend wordt deze werkwijze toegepast ook toegepast als u extra ondersteuning wilt bij de voorbereiding naar de Centrale Eindtoets (voorheen Cito-toets) in groep 8 of examens in het voortgezet onderwijs. Niet alleen overigens bij deze toets en examens, maar bij alle andere toetsen of examens die uw kind moet afleggen gedurende de onderwijsperiode. De excellente docenten van Interteach zijn specialisten bij de voorbereiding voor een toets of examen. Zij kennen de toetsen als geen ander en bereiden uw kind hierop zo goed mogelijk voor.

 

Lees meer: