Enkele tienduizenden leerlingen verlaten het reguliere basisonderwijs zonder een stevig fundament voor schrijven.

0
Nieuws

Een fundamenteel niveau schrijfvaardigheid wordt door 27% van de leerlingen in het reguliere onderwijs niet gehaald. Dit komt naar buiten in een rapport van de onderwijsinspectie. Uit het onderzoek blijkt ook het onderwijzen en beoordelen van schrijfvaardigheid problematisch is in het reguliere onderwijs.

Leerkrachten geven aan dat het beoordelen, monitoren en evalueren van de schrijfvaardigheid lastig is om uit te voeren in de klas. Ook op organisatorisch niveau worden problemen ervaren om de leerlingen op voldoende niveau te leren schrijven. Doordat er geen goed zicht is op de schrijfontwikkeling van het kind, wordt de urgentie om aan de slag te gaan met gebreken in schrijfvaardigheid onvoldoende waargenomen.

Om deel te nemen aan de maatschappij is schrijfvaardigheid belangrijk. Onder schrijfvaardigheid wordt niet alleen bedoeld het schrijven op papier, maar ook het formuleren van zinnen op de computer. Het vermogen om teksten te formuleren volgens een bepaald basisniveau wat 1F wordt genoemd in onderwijs termen, heeft bij meer dan een kwart van de leerlingen op dit moment extra aandacht nodig.

Bron: Onderwijsinspectie.nl

Wilt u uw kind bijstaan in het ontwikkelen van een goede schrijfvaardigheid? Neem dan contact met ons op en informeer u over de mogelijkheden van de bijlessen van InterTeach.

In de praktijk blijkt dat het basis– en voortgezet onderwijs van InterTeach, welke op maat worden aangepast op de leerbehoefte van het kind, deze achterstanden voorkomt en verhelpt.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte!

X