Keurmeester NEN 3140

De Arbowet verplicht de werkgever en werknemer een elektrisch veilige werksituatie te creëren. De richtlijn NEN 50110/NEN 3140 helpt om deze elektrische veiligheid te waarborgen.

Een unieke eendaagse training vanuit je eigen werksituatie!
Deze norm geldt niet alleen voor de elektrotechnische installatiebranche maar voor alle technici die met elektrotechnische installaties in aanraking komen. Stichting Edunova leert je op een praktische manier de norm toe te passen in je eigen werksituatie.

Resultaat

 • Je hebt een concreet overzicht hoe je met de NEN 3140 de elektrische veiligheid in je eigen werksituatie waarborgt
 • Je kunt de NEN 3140 toepassen in je eigen werk
 • Je leert om je continue bewust te zijn van elektrisch veilig werken

Voor wie

 • Je bent elektrotechnisch onderlegd en verricht elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties
 • Je bent verantwoordelijk voor werkzaamheden aan elektrotechnische installaties
 • Je bent Voldoend Onderricht Persoon. Dit zijn de niet-elektrotechnici die zijdelings met elektriciteit te maken hebben
 • of personen die periodiek elektrische arbeidsmiddelen controleren.

Inhoud
Je leert meer over de volgende onderwerpen:

 • Overzicht van elektrisch veilig werken in je eigen werksituatie
 • Inzicht in de mogelijke gevaren en consequenties
 • Waarborgen van de elektrische veiligheid met ondersteuning van de NEN 3140
 • Waarborgen van de elektrische veiligheid door bewustwording en verantwoordelijkheid.

In-company NEN 3140
Binnen een organisatie zijn vaak meerdere personen die de norm moeten kennen. Een in-company opleiding biedt dan uitkomst. De opleiding kan op maat gemaakt worden door bedrijfsspecifieke situaties op te nemen in de opleiding, accenten te verschuiven naar bijvoorbeeld inspecties van elektrische arbeidsmiddelen of door groepen op te splitsen naar functiegebied. Extra rendement!
Je beschikt over een handig schema van je eigen veilige werksituatie met de NEN 3140. Je ontvangt een verklaring van deelname.


Interesse? Schrijf je direct hier in »

 

Studieduur

1 dag

 

Vooropleiding

VMBO

 

Diploma

Certificaat

 

Kosten

Kosten digitaal: €145.00
Kosten op locatie: €195.00 (minimaal 15 cursisten)

* Prijzen zijn exclusief examen