Achterstanden in het onderwijs moeten o.a. met bijles weggewerkt worden

0
Nieuws

Door het kabinet is 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld om de opgelopen achterstanden in de corona periode van het afgelopen jaar te herstellen. De bijlessen van eindexamenleerlingen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Er is een netwerk opgericht om studenten te laten helpen in het bijspijkeren van lesstof onder scholieren die examen moeten doen dit jaar.

Door de omstandigheden van het afgelopen jaar waren de regels voor het centraal examen al versoepeld. Vanuit de regering wordt er ook extra tijd en steun beschikbaar gesteld om opgelopen leerachterstanden in te halen. Dit gebeurt via een ‘Nationaal Programma Onderwijs na Corona’. Hierbij wordt aangenomen dat het nodig is om meerdere jaren hiervoor uit te trekken met verschillende vormen van steun.

Bronnen: NOS.nl, NOS.nl

Van alle leerlingen die bij InterTeach basis– of voortgezet onderwijs volgen, is er niet één die bijles heeft. Passend onderwijs… Wel biedt InterTeach bijles aan.

X