15.000+ kinderen thuis omdat ze geen passend onderwijs krijgen…

0
Nieuws

Ouders van thuiszittende kinderen eisen leerrecht zonder schoolplicht. Zij doen dit vanuit de belangengroep ‘Onderwijsaffaire’. Zij hebben een brief geschreven naar de tweede kamer, omdat hun kinderen vanuit de staat geen passend onderwijs krijgen. Passend onderwijs geeft kinderen wat ze nodig hebben in het onderwijs, waardoor er geen uitval hoeft te ontstaan.

Jolan Rohde Luchtmeijer van de belangengroep ‘Onderwijsaffaire’ zegt dat kinderen niet alleen onderwijs moeten krijgen als ze zich “letterlijk in een schoolgebouw bevinden”, maar het recht hebben om altijd en overal te leren. Zij verklaart het belang van de mogelijkheid om thuis, hybride (deels thuis), of in de praktijk willen leren. Volgens de woordvoerster worstelen veel kinderen met het huidige onderwijssysteem.

Grote klassen, onvoldoende aandacht en gebrek aan gevoelens zoals veiligheid, ontbreken volgens de groep ouders vaak waardoor kinderen gemakkelijk kunnen uitvallen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zegt dat, hoewel de ministeries al vanaf 2016 de focus hadden om samen met de onderwijsraden, de gemeenten en justitiële afdelingen het aantal thuiszitters in 2020 omlaag te brengen, dit niet is gebeurd.

Wanneer leerlingen niet het lesaanbod krijgen wat ze nodig hebben, kunnen kinderen moeilijk mee komen in de grote groepen. In 2014 is hiervoor de wet passend onderwijs van kracht gegaan. Leerkrachten zijn echter vaak onvoldoende toegerust of hebben te weinig kennis om het onderwijs passend te maken. In de praktijk trekken veel scholen volgens de belangengroep de handen af van de thuiszitter en doen in plaats daarvan melding bij leerplicht en veilig thuis met alle trajecten van dien.

Een thuiszittend kind vanwege gebrek aan passend onderwijs brengt veel nadelen met zich mee, zowel voor het kind als voor de ouders, als voor de maatschappij. De ouders en gemeenten maken ook enorm veel kosten wanneer een dergelijke situatie ontstaat. Kinderombudsvrouw verklaart dat kinderen, ook als ze anders functioneren dan gemiddeld genomen het geval is, ten alle tijden een plek binnen de school moeten krijgen. Wanneer passend onderwijs geboden kan worden, zoals de belangengroep onderwijs hiervoor pleit vanuit de ouders en leerlingen, zou dit een goede oplossing zijn.

Bron: NOS.nl, Onderwijsaffaire.nl

Interteach biedt altijd passend onderwijs voor ieder kind. Het is ook onze ervaring dat kinderen die vast zijn gelopen in het onderwijs, op deze manier weer prima op de rails komen. Hier heeft Interteach al veel “thuiszitters” mee geholpen. Wanneer voldaan wordt aan de individuele onderwijsbehoefte van een kind gaat deze vaak op zowel cognitief, als sociaal, als emotioneel niveau met sprongen vooruit. Maar dat geldt eigenlijk voor ieder kind. Alle kinderen hebben recht op passend onderwijs! Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

X