Het onderwijsprogramma

 

Binnen ons onderwijsprogramma steven we ernaar om de leerstof zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de actualiteit en maatschappelijke vraagstukken. We willen dat kinderen beschikken over een grondige kennisbasis en vaardigheden, deze wendbaar kunnen inzetten en voortdurend verder ontwikkelen. Daarbij willen we uiteraard dat kinderen plezier beleven in hun leren.

International Baccalaureate (IB)
Vanuit de visie en domeindoelen (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming) is gekozen om te werken met het International Baccalaureate Program (IB). IB is een eigentijds onderwijs programma waarin onderzoekend leren centraal staat en kinderen leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw. Voor het basisonderwijs wordt gewerkt met het Primary Year Programme (PYP). Voor het Voortgezet onderwijs wordt gewerkt met het Middle Year Programme (MYP). Later kan dit aangevuld worden met het Diploma Programme of het Career-related Programme. Alle methodes blijven steeds in ontwikkeling met oog voor de actuele stand van zaken in de wetenschap. Wat Interteach daarbij uniek maakt, is dat de wereldoriënterende vakken worden aangeboden in het Engels en passende excursies worden georganiseerd. Daarnaast wordt er ruime aandacht gegeven aan ‘computational thinking’, waarbij het leren programmeren een wezenlijk onderdeel vormt.

Burgerschapsvorming
We besteden aandacht aan wereldburgerschap en interculturele vaardigheden, waarbij kinderen leren hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid, democratie, mensenrechten en vrede, de geformuleerde Unesco­doelen.

Sport, kunst en cultuur
Naast het IB-programma bieden we volop keuzemogelijkheden op het gebied van sport, kunst en cultuur. We laten kinderen kennismaken met verrassende materialen en technieken en bieden kinderen volop mogelijkheden tot talentontwikkeling. Om dit mogelijk te maken, werken we samen met vakdocenten en externe partners.

Samenwerking met externe partners
Wij vinden dat een school geen eiland in de samenleving moet zijn. Daarom werken we samen met externe partners waarbij ‘de som meer is dan de delen’. Hierbij staat één gemeenschappelijk doel centraal, waaraan ieder een bijdrage levert: uitstekend onderwijs leveren. Door de samenwerking met externe partners wordt het binnen- en buitenschools leren met elkaar verbonden en loopt het formeel en speels informeel leren op een natuurlijke manier in elkaar over én wordt de kwaliteit van alle onderwijsprocessen bewaakt. Samen met onze externe partners stemmen we af hoe we dit het beste kunnen doen.

 

Meer weten?

Afspraak maken?

 

Waarom Interteach?

 
 
  • Onderwijs zó aangeboden aan uw kind, waardoor het leerrendement het hoogst is.
  • Persoonsgericht onderwijs.
  • Lessen worden altijd verzorgd door zeer ervaren leerkrachten en (vak)docenten.
  • Uitgebreid curriculum(programma) incl. Engels en Spaans.
  • Kleine groepen, waardoor veel persoonlijke aandacht voor uw kind.
  • Basisonderwijs - Vanaf € 15,- per dag
  • Voortgezet onderwijs - Vanaf € 20,77 per dag