MELD U NU AAN VOOR EEN ONBEPERKT AANTAL BIJLESSEN VOOR SLECHTS € 17,95 PER MAAND!

Hoewel het jammer is dat meer dan 50% van de basisschoolleerlingen bijlessen nodig hebben om de benodigde kennis te verwerven, is het Interteach toch gelukt hieraan een positieve impuls te geven.

Voor slechts € 17,95 per maand kan uw kind bij Interteach een onbeperkt aantal bijlessen volgen. De bijlessen zijn vanaf groep 3 t/m groep 8.

Natuurlijk moet u zich hiervoor eerst aanmelden en volgt er eerst een intakegesprek met één van onze leerkrachten. Om uw kind het best te kunnen adviseren, moeten wij natuurlijk wat achtergrond informatie hebben. Tevens moeten u en uw kind wegwijs gemaakt worden in onze systemen. Het intakegesprek kost slechts eenmalig € 30,-.

De leerkracht, die het intakegesprek voert, blijft uw kind gedurende de gehele periode volgen c.q. begeleiden. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Aan het eind van een periode, waarvan de lengte in overleg met u bepaald wordt, volgt een evaluatiegesprek. Hierin worden de vorderingen besproken en wordt eventueel een vervolgtraject besproken. Het evaluatiegesprek kost slechts € 30,-.

Meld u nu aan!

 

 

Lees meer:

 

 

Waarom Interteach?

 
 
  • Onderwijs zó aangeboden aan uw kind, waardoor het leerrendement het hoogst is.
  • Persoonsgericht onderwijs.
  • Lessen worden altijd verzorgd door zeer ervaren leerkrachten en (vak)docenten.
  • Uitgebreid curriculum(programma) incl. Engels en Spaans.
  • Kleine groepen, waardoor veel persoonlijke aandacht voor uw kind.
  • Basisonderwijs - Vanaf € 15,- per dag
  • Voortgezet onderwijs - Vanaf € 20,77 per dag